1. I. Użytkownicy Forum

  1. Rejestrując konto, użytkownik deklaruje, że jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z regulaminem Forum.

  2. Użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto. Używanie wielu kont przez jednego użytkownika jest zabronione. Konsekwencją będzie usunięcie ich z forum i upomnienie dla konta podstawowego. Recydywa poskutkuje całkowitym usunięciem z forum.

  3. Niedozwolone jest używanie do rejestracji nazw uznanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne oraz nazw naruszających dobre obyczaje.

  4. Pierwsze 3 posty nowego użytkownika muszą zostać zatwierdzone przez moderatora.

  5. Przed założeniem Nowego Tematu użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić, czy ktoś już nie stworzył podobnego. Tytuł nowego tematu musi być czytelny dla innych użytkowników oraz związany z jego treścią.

  6. Dokonując wpisów, dbaj o ich czytelność oraz używaj poprawnej polszczyzny, znaków interpunkcyjnych i polskich "ogonków". Nie nadużywaj wielkich liter, emotikonów i wyrazów uważanych powszechnie za wulgarne (za wyjątkiem tzw. wyższej literackiej konieczności).

  7. Szanuj zdanie innych i pamiętaj, że użytkownicy mogą mieć poglądy niekoniecznie zbieżne z Twoimi.

  8. Nie pisz kolejnego posta pod swoją poprzednią wypowiedzią, tylko używaj opcji "Edytuj" - jest dostępna przez trzy godziny od publikacji posta.

  9. Zabrania się zamieszczania zdjęć, filmów, linków i grafik bez chociażby jednego zdania własnego komentarza.

  10. Niestety, 22 lipca 2016 (z wejściem w życie 8 września 2016) zmienione zostało obowiązujące w Polsce prawo, dotyczące obrotu i użytkowania elektronicznych inhalatorów nikotyny. Salon Rozchmurzonych nie jest forum poświęconym wyłącznie EIN, ale i w tym zakresie prawa musi przestrzegać.
  Treść ustawy można przeczytać w Dzienniku Ustaw. #
 2. II. Administrowanie Forum

  1. Moderator Forum, którego obowiązkiem jest pilnowanie porządku oraz przestrzegania regulaminu ma prawo zamykać, otwierać wątki, dzielić, przenosić, usuwać, a także edytować wpisy w celu doprowadzenia posta do stanu umożliwiającego jego zrozumienie, bez ingerencji w podstawową treść.

  2. W sytuacji, gdy wpis lub wątek jest niezgodny z regulaminem Forum lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie powinien znajdować się na Forum, administrator lub moderator ma prawo usunąć go bez podania przyczyny.

  3. W sytuacji nieprzestrzegania regulaminu Forum przez użytkownika, moderator ma prawo:
  a. upomnieć użytkownika,
  b. udzielić mu ostrzeżenia,
  c. czasowo lub trwale zablokować dostęp do Forum - decyzja o trwałej lub czasowej blokadzie dostępu do Forum musi zostać uzasadniona.

  4. Trzecie z kolei ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem użytkownikowi dostępu do Forum. Czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.

  5. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji moderatora, zwracając się do administratora Forum. Decyzja administratora jest ostateczna i nieodwołalna.

  6. Zabrania się edycji, usuwania uwag, jak i sygnatury moderatora oraz usuwania okna komunikatu moderatora.

  7. Przy pisaniu lub edytowaniu posta zabronione jest używanie kolorów czerwony i zielony. Kolory te zarezerwowane są dla Administracji Salonu. #
 3. III. Dodatkowe informacje techniczne

  1. Po napisaniu trzech zatwierdzonych postów, swoje konto można ozdobić awatarem, który będzie pojawiał się w każdym poście wraz z danymi autora. Grafika awatara nie może przekroczyć rozmiaru 135 x 135 px i 59 kB. Awatara można wgrać w swoim Profilu (ikona ludzika na głównym, górnym pasku Forum) - zakładka "Profil", pozycja "Awatar".

  2. Użytkownik może usunąć swoją wypowiedź, jeśli nie napisano pod nią kolejnej wypowiedzi. Może także zwrócić się do moderatorów z prośbą o usunięcie swojej wypowiedzi, jednak jeżeli stanowi ona pomoc lub wskazówkę dla innych, bądź jej usunięcie naruszy integralność tematu, prośba nie musi zostać spełniona.

  3. Za treści umieszczane na Forum, odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponoszą ich autorzy.

  4. System reputacji - to forma oceny użytkowników, jak również treści postów. Punkty reputacji mogą być przyznane tylko i wyłącznie za konkretne, rzeczowe i pomocne wypowiedzi w danym temacie.
  Nowo zarejestrowani użytkownicy nie mają dostępu do systemu reputacji i nie mogą wystawiać ocen innym.

  a) Siła reputacji - to ilość punktów, które dany użytkownik uzyskał i może nimi dysponować w trakcie oceniania innych użytkowników oraz przy ocenianiu wartości postów. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje na początek 1 punkt siły reputacji.
  b) Do pozytywnej/negatywnej oceny wartości wypowiedzi służą dwa przyciski na górze ramki posta, (trzecia ramka wyświetla ilość punktów jakie dany post otrzymał). Przy wystawianiu oceny, ilość przyznawanych punktów może być wybierana z rozwijanego menu w ramach posiadanej siły reputacji. Przy ocenianiu wypowiedzi, wymagane jest wpisanie komentarza oceny. Otrzymane przez użytkownika punkty w systemie reputacji, są sumowane i podawane jako Jego "reputacja" na Forum (pod nickiem, w lewej części ramki posta).
  c) Za każdy post można również po prostu podziękować bez podawania uzasadnienia, klikając ostatni przycisk na górze ramki posta - wszystkie takie podziękowania są sumowane i podawane pod nickiem użytkownika.
  d) Wartość siły reputacji zwiększa się w zależności od:
  - długości stażu na Forum,
  - ilości napisanych postów,
  - ilości otrzymanych pozytywnych ocen na Forum.

  5. W celu usunięcia konta prosimy o Kontakt z Administracją. Prośba musi być napisana z adresu e-mail jaki jest podany w profilu użytkownika. #