Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Wszystko, co dotyczy problemów związanych z przepisami stworzonymi przeciwko nam i e-papierosom...
Awatar użytkownika
basika
Waperka
Waperka
Posty: 3888
Rejestracja: 24 cze 2015, 14:18
Punkty reputacji: 0
Lokalizacja:
Podziękował: 4787 razy
Otrzymał podzięk.: 5905 razy
Płeć: Kobieta

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: basika » 21 maja 2017, 18:48

No to mamy ciekawostkę. 20 maja 2017 roku weszła w życie ustawa tytoniowa na mocy której można kupić tylko te produkty, które zostały zgłoszone do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Zajrzałam na ich stronę i rzeczywiście znajduje się tam stosowny wykaz. Ale dalej już nie jest tak słodko.
Posłużę się cytatami z ich strony:
W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów nie spełniających wymogów ustawy, które zostały zgłoszone w okresie przejściowym a które nie powinny być w obrocie po 20 maja 2017r. „

„Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia i za zgodność zgłoszonych wyrobów z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.”

„Biuro do spraw Substancji Chemicznych pragnie podkreślić, że wpis do wykazu nie świadczy o zgodności produktu z przepisami ustawyz dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”

Nie znam procedur zgłaszania tych wyrobów, więc na ten temat nie będę się wypowiadać, ale zastanawia mnie kto w takim razie będzie te zgłoszenia weryfikować, kto poniesie konsekwencje nieprawidłowości i skąd przedsiębiorca ma wiedzieć od kogo i gdzie może kupić towar spełniający wymogi ustawowe? Czy Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie powinno uaktualnić obecny wykaz ? Obawiam się, że w tej chwili zapanuje na rynku totalny burdel i prawdopodobnie żadna firma do momentu kontroli nie będzie miała pewności, czy dokonała zgłoszenia prawidłowo i czy zgłoszone wyroby spełniają wymogi ustawowe.

A może o to właśnie chodzi ?

https://www.chemikalia.gov.pl/wykaz_epa ... owych.html

Awatar użytkownika
miblah
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1493
Rejestracja: 24 wrz 2016, 20:47
Punkty reputacji: 18
Lokalizacja: Salon
Podziękował: 1297 razy
Otrzymał podzięk.: 1001 razy
Płeć: Mężczyzna

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: miblah » 21 maja 2017, 20:15

Jest to sytuacja, której należało się spodziewać, w związku z tym, że nasi urzędnicy nie grzeszą zbyt wielką inteligencją i mają kłopoty z pisaniem oraz czytaniem przepisów (zresztą nie tylko urzędnicy).
To co przytoczyłaś, wprawdzie nie wyjaśnia, jakich konkretnie uchybień w produktach Inspektor ds SCh się dopatrzył, ale oczywiście przepisy te są po to, by wstrzymać obrót, jeśli przepisy zostaną złamane.
Ustawa jest tak napisana, że nie wynika z niej wprost, że inspektor wydaje decyzję o zezwoleniu na wprowadzeniu do obrotu. Jednak artykuł 11b, w paragrafie 8 wspomina o "rozpatrywaniu zgłoszenia".

Art. 11b. 8.Wprzypadku gdy przekazane wzgłoszeniu informacje, októrych mowa w ust. 3, są niekompletne lub brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty określonej w ust. 4, Inspektor wzywa do usunięcia tych braków w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Czyli zgłoszenie jednak jest rozpatrywane.

Z kolei artykuł 11e w paragrafie 3. przerzuca decyzję o wycofaniu z obrotu swojego produktu, na podmiot go wprowadzający, między innymi gdy narusza przepisy ustawy:

Art. 11e. 3. W przypadku gdy producent, importer lub dystrybutor papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych ma powody do stwierdzenia, że posiadane przez niego papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe, które mają zostać wprowadzone do obrotu lub znajdują się w obrocie, nie są bezpieczne lub nie są dobrej jakości, lub w inny sposób są niezgodne z przepisami ustawy lub wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań niezbędnych do dostosowania tego wyrobu do wymagań wynikających z ustawy lub tych aktów, jego zwrotu lub wycofania z obrotu.


Z kolei, nasi mędrcy z cyrku o nazwie parlament, raczyli więcej napisać w przypadku, gdy interesujące nas produkty stanowią zagrożenie dla zdrowia - artykuł 11f.
Tu już jasno napisano, że Inspektor "wydaje decyzję o wstrzymaniu" obrotu/wytwarzania, a nawet "nakazuje wycofanie z obrotu".
Z tym, że ten przepis jedynie działa w przypadku "zagrożenia dla zdrowia".

Art. 11f. 1. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi lub ma uzasadnione powody do stwierdzenia, że określone papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe albo dany rodzaj papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wstrzymuje, w drodze decyzji, ich wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na czas niezbędny dla dokonania oceny przez Komisję Europejską.
2. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, i podjętych w związku z tym działaniach Inspektor niezwłocznie informuje Komisję Europejską w celu dokonania oceny oraz właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Po uzyskaniu oceny Komisji Europejskiej Inspektor niezwłocznie:
1) uchyla dotychczasową decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna podjęte działania za nieuzasadnione, albo
2) wydaje decyzję o całkowitym wstrzymaniu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu określonych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych albo danego rodzaju papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna
podjęte działania za uzasadnione.
4. Inspektor podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji,
o których mowa w ust. 1 i 3, przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej nazwy lub rodzaju wyrobu oraz nazwy producenta lub importera


Jak rozumiem, bo przewija się to często i w różnych miejscach, największym zmartwieniem dla nas wszystkich są pojemności atomizerów, które od teraz będą w obrocie.

Już to analizowałem, ale nie w Salonie. Przekleję zatem swoje, na ten temat, wywody.

Za unijną DT:
http://ec.europa.eu/health//sites/healt ... 440_en.pdf
3. Member States shall ensure that:
(a) nicotine-containing liquid is only placed on the market in dedicated refill containers not exceeding a volume of 10 ml, in disposable electronic cigarettes or in single use cartridges and that the cartridges or tanks do not exceed a volume of 2 ml;


I znaczy w moim tłumaczeniu, dokładnie to:
3. Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby:
a) zawierający nikotynę płyn, był wprowadzany do obrotu jedynie w specjalnie przeznaczonych pojemnikach zapasowych o pojemności nie przekraczającej 10 ml, w papierosach elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridżach jednorazowych, i aby te kartridże i zbiorniki nie przekraczały pojemności 2 ml;

Rozkład przepisu po angielsku:
Member States shall ensure that:
- nicotine-containing liquid is only placed on the market:
(i) in dedicated refill containers not exceeding a volume of 10 ml
(ii) in disposable electronic cigarettes (which tanks do not exceed a volume of 2 ml)
(iii) in single use cartridges (that do not exceed a volume of 2 ml);

Rozkład mojego tłumaczenia napisanego po angielsku przepisu:
Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby:
- zawierający nikotynę płyn, był wprowadzany do obrotu jedynie
(i) w specjalnie przeznaczonych pojemnikach zapasowych o pojemności nie przekraczającej 10 ml
(ii) w papierosach elektronicznych jednorazowego użytku (których zbiorniki nie przekraczają pojemności 2 ml);
(iii) kartridżach jednorazowych (które nie przekraczają pojemności 2 ml);

Przepis jak widać, nie dotyczy absolutnie pojemności zbiorników w innych papierosach, niż tych wprowadzanych do obrotu wraz z napełnionym płynem z nikotyną zbiornikiem. Czyli dotyczy bezpieczeństwa wprowadzania na rynek płynu zawierającego nikotynę.
A to oznacza, że nie ma żadnego - podkreślam - ŻADNEGO ograniczenia dla osobno sprzedawanych atomizerów w dyrektywie tytoniowej.

Oryginalne, unijne tłumaczenie jest gorzej przetłumaczone (:-P), ale ostatecznie chodzi w nim o to samo. Brzmi ono tak:
http://ec.europa.eu/health//sites/healt ... 440_pl.pdf
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby:
a) płyn zawierający nikotynę był wprowadzany do obrotu wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie przekracza 10 ml, a w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridżach jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie przekracza 2 ml;


Nasza, polska "ustawka" zawiera implementację, która poza błędami językowymi, zawiera bezpośrednie przeniesienie spolszczenia DT:

Art. 11c. 1. Papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe powinny spełniać następujące wymagania:
1) płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie może przekraczać 10 ml, a w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridżów jednorazowych pojemność kartridżów jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;


Te przepisy również stanową, że:
Płyn, wprowadzany do obrotu, a zawierający nikotynę powinien być umieszczony:
1. w pojemnikach zapasowych <=10ml [pojemnik zapasowy służy do ponownego napełnienia e-papierosa - wg ustawy]
2. w zbiorniczkach lub kartridżach <=2ml w przypadku:
- papierosów elektronicznych jednorazowego użytku,
- kartridżów jednorazowych.

Artykuł nie obejmuje e-papierosa wielokrotnego użytku ze zbiornikiem, zbiorniczkiem, czy kartridżem - bez znaczenia, czy zbiornik jest nakręcany, czy połączony na stałe jak w AIO (bo nie jest sprzedawany z płynem w środku, zawierającym nikotynę).

Nie ma to znaczenia dla interpretacji, ale dodam, że taki AIO nie jest też jednorazowy, choć sam często tak mówię.

To też nie ma znaczenia dla interpretacji, ale "kartridż" (za sjp.pwn.pl), to wymienny element urządzenia. Można powiedzieć, że atomizery, których używamy, wypełniają definicję tak "kartridża" jak i "zbiornika". Ale nie są jednorazowe - służą do napełniania wielokrotnie - według ustawodawcy, za pomocą "pojemnika zapasowego” i, przede wszystkim nie są sprzedawane z płynem w środku zawierającym nikotynę.

Wielkość parownika "wielokrotnego użycia" znaczenia przy zgodzie na wprowadzenie do obrotu NIE MA.

Unijna DT, do której odwołuje się 11c §2, wymienia dwa sposoby napełniania "papierosa elektronicznego wielokrotnego napełniania", z wymogiem dostosowania się do jednego z nich. Obecne parowniki spokojnie spełniają warunek "a)”. Nic więcej na temat nas elektryzujący - czyli pojemności, czy innych ograniczeń atomizerów, nie ma.

Nie wątpię, że Inspektor ds SCh może mieć te same problemy z czytaniem przepisów, co jeden kolega z sąsiedniego forum, który uważa, że powyższe przepisy zabraniają wprowadzania do obrotu atomizera o większej pojemności niż 2ml.

Dlatego, musimy niestety czekać na pojawienie się jakiejś "decyzji administracyjnej", aby zaczęły następować ostateczne rozstrzygnięcia - myślę, że sądowne. Ale jak ktoś już miał do czynienia z sądami, wie, że i tam błędy popełnia się pasjami... ;) Mam nadzieję jednak, że rozstrzygnięcia będą zgodne z logiką.

basika pisze:kto poniesie konsekwencje nieprawidłowości i skąd przedsiębiorca ma wiedzieć od kogo i gdzie może kupić towar spełniający wymogi ustawowe? Czy Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie powinno uaktualnić obecny wykaz ? Obawiam się, że w tej chwili zapanuje na rynku totalny burdel i prawdopodobnie żadna firma do momentu kontroli nie będzie miała pewności, czy dokonała zgłoszenia prawidłowo i czy zgłoszone wyroby spełniają wymogi ustawowe.


Ustawa mówi również o tym, że konsekwencje w postaci grzywny i kary pozbawienia wolności, ponosi osoba odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu przedmiotów niezgodnych z ustawą. Produkt się zgłasza, płaci niezwrotne "frycowe", czeka pół roku od zgłoszenia i zaczyna sprzedawać. Chyba, że otrzyma się decyzję o wstrzymaniu/wycofaniu z obrotu od IdsSCh. Sprzedawca musi zadbać o to, aby jego dystrybutor posiadał dokument o zgłoszeniu do IdsSCh.
Sprzedawca nie wprowadza do obrotu (chyba, że sam jest importerem/producentem - wtedy, musi też sam zgłaszać). Do obrotu, pierwszy raz wprowadza importer, lub jeżeli produkcja jest krajowa - producent/dystrybutor).
Obrazek
Awatar użytkownika
Tommy Black
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14107
Rejestracja: 05 cze 2015, 09:23
Punkty reputacji: 11183
Lokalizacja: Szeroko pojęta Galicja
Podziękował: 5365 razy
Otrzymał podzięk.: 13822 razy
Płeć: nieokreślona

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: Tommy Black » 22 maja 2017, 07:33

miblah pisze:Ustawa jest tak napisana, że nie wynika z niej wprost, że inspektor wydaje decyzję o zezwoleniu na wprowadzeniu do obrotu. Jednak artykuł 11b, w paragrafie 8 wspomina o "rozpatrywaniu zgłoszenia".

Art. 11b. 8.Wprzypadku gdy przekazane wzgłoszeniu informacje, októrych mowa w ust. 3, są niekompletne lub brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty określonej w ust. 4, Inspektor wzywa do usunięcia tych braków w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Czyli zgłoszenie jednak jest rozpatrywane.


Tylko do tego co wyżej się odniosę, reszta i tak ( całych tych zapisów) nie jest warta nawet sekundy uwagi.
Michał, tam jest wyraźnie napisane, co zresztą cytujesz...Inspektor wzywa do usunięcia braków formalnych, czyli wniesienia opłaty albo ciekawszego opisu sprzętu.
Czyli jesli mu zgłosisz kij golfowy i opis mu się nie spodoba, to cię wezwie.
Chyba nie wyobrażacie sobie że ten cały Inspektorat, ma oceniać czy coś nadaje się do chmurzenia czy nie? Czy jest bezpieczne czy nie? Ktoś tam musiałby się na tym znać...
Inna sprawa to zgodność zgłaszanych produktów z zapisami Dyrektywy.No ale to już zupełnie inna sprawa.Inspektor ma pilnować wiesienia opłat najpierw. :lol:
Awatar użytkownika
miblah
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1493
Rejestracja: 24 wrz 2016, 20:47
Punkty reputacji: 18
Lokalizacja: Salon
Podziękował: 1297 razy
Otrzymał podzięk.: 1001 razy
Płeć: Mężczyzna

Re: Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: miblah » 22 maja 2017, 10:19

Tommy - ja się skupiłem na poszukiwaniu w ustawie przepisów, mówiących o wydaniu przez inspektora decyzji dopuszczającej, lub niedopuszczającej do obrotu przedmiotów zgłoszonych na podstawie ustawki. To jest jedyne miejsce (jeśli niczego nie przeoczyłem), z którego możemy się dowiedzieć, że zgłoszenie jest rozpatrywane, co sugeruje, iż rozpatrywanie takie winno kończyć się jakimś rozstrzygnięciem - w postaci decyzji administracyjnej.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tommy Black
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14107
Rejestracja: 05 cze 2015, 09:23
Punkty reputacji: 11183
Lokalizacja: Szeroko pojęta Galicja
Podziękował: 5365 razy
Otrzymał podzięk.: 13822 razy
Płeć: nieokreślona

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: Tommy Black » 22 maja 2017, 10:56

miblah pisze:że zgłoszenie jest rozpatrywane, co sugeruje, iż rozpatrywanie takie winno kończyć się jakimś rozstrzygnięciem - w postaci decyzji administracyjnej.


Nie ma w ustawie nic na ten temat. Gdyby zaś miało się kończyć decyzją administracyjną, to każda decyzja administarcyjna, najpierw podlega procedurze odwołania się do organu ją wydającego, jeśli odwołanie jest nieskuteczne, to zaskarżeniu do Sądu Administracyjnego.
Wyobrażasz sobie ilość wokand sądowych?
Przecież tu naprawdę nie chodzi nawet o to czy sprzęt jest sensowny czy nie? Albo czy zgodny z Dyrektywą, czy nie?Tu chodzi tylko o to aby pobrać kasę i maksymalnie utrudnić życie branży ein. I tu przynajniej duch tej ustawy został jak nabardziej zachowany. Z poczucia humoru zrezygnowano. Choć chętnie poczytałbym opinie inspektora tegoż Inspektoratu na temat właściwości atomizera Pharaonica Młodsza V 2, z uwzględnieniem jego szczelności oraz odporności na ruchy tektoniczne Ziemi.
Awatar użytkownika
inawera
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 142
Rejestracja: 17 cze 2015, 11:17
Punkty reputacji: 288
Lokalizacja:
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podzięk.: 251 razy
Płeć: nieokreślona

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: inawera » 22 maja 2017, 11:07

20 maja 2017 roku weszła w życie ustawa tytoniowa na mocy której można kupić tylko te produkty, które zostały zgłoszone do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Zajrzałam na ich stronę i rzeczywiście znajduje się tam stosowny wykaz.


Małe sprostowanie.
E-papierosy i płyny z nikotyna zgłaszało się nie w Biurze ds. Substancji Chemicznych a na specjalnej stronie Komisji Europejskiej.
W listopadzie kiedy to zgłaszaliśmy nasze bazy i e-liquidy strona ta była przez przeważający czas nieczynna. Jacek dokonywał zgłoszeń w godzinach bardzo późno nocnych lub o świcie.
Gdy Mirek na swym blogu pokazał link do strony B ds S Ch próżno było tam szukać produktów Inawery. Po naszej interwencji okazało się że owszem wpłaty za zgłoszenie są zaksięgowane ale B ds. S Ch nie otrzymało z Brukseli jakiegokolwiek sygnału/dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia. Na nowej liście produktów nasze płyny już są, i to Inspektorzy z Łodzi obiecali że krok po kroku sprawdzą kto zawinił.
Także bronię polskich urzędników. Bałagan był w KE.

Art. 11f. 1. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi lub ma uzasadnione powody do stwierdzenia, że określone papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe albo dany rodzaj papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wstrzymuje, w drodze decyzji, ich wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na czas niezbędny dla dokonania oceny przez Komisję Europejską.


W przypadku płynów z nikotyną obowiązkowo należało podać skład chemiczny płynu. Już tylko na podstawie takiej informacji Inspektor jest w stanie stwierdzić czy płyny nie zawierają "śmieci" czyli substancji nie dozwolonych. Co to są "śmiecie" to każdy dystrybutor czy producent powinien doskonale wiedzieć.
Ponad to każdy zgłoszony płyn producent/importer powinien poprzeć informacją że areozol (nie płyn) został przebadany w warunkach laboratoryjnych. I tu jest ból ponieważ nie ma norm do których można by porównać wyniki analiz. Inawera porównywała swoje analizy do wyników badań prof. Sobczaka.
Kiedyś w rozmowie z bardzo ważnym inspektorem, a dotyczącej badań usłyszałem:
- zgłoszenia robicie na podstawie badań które komuś zlecicie, sami zrobicie lub będziecie blefować że takowe analizy macie. KIEDYŚ SIĘ TO ZWERYFIKUJE.
Także przyjdzie czas na weryfikacje. Oby wtedy nikt z Was nie pisał że jest polowanie na czarownice i palenie na stosach.


Czyli jeśli mu zgłosisz kij golfowy i opis mu się nie spodoba, to cię wezwie.
Chyba nie wyobrażacie sobie że ten cały Inspektorat, ma oceniać czy coś nadaje się do chmurzenia czy nie? Czy jest bezpieczne czy nie? Ktoś tam musiałby się na tym znać...


Nawet sobie nie wyobrażacie jakich mamy mądrych Inspektorów. Znają się doskonale, jedynie "mądra Dyrektywa" i nasza ustawa napisane przez laików nie pozwalają im jednoznacznie określić "w którą stronę"
Awatar użytkownika
Haze
Ekspert
Ekspert
Posty: 3128
Rejestracja: 17 cze 2015, 20:58
Punkty reputacji: 7603
Lokalizacja: Poznań
Podziękował: 2533 razy
Otrzymał podzięk.: 3647 razy
Płeć: Mężczyzna

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: Haze » 22 maja 2017, 11:48

inawera pisze:- zgłoszenia robicie na podstawie badań które komuś zlecicie, sami zrobicie lub będziecie blefować że takowe analizy macie. KIEDYŚ SIĘ TO ZWERYFIKUJE.

I to jest SŁABE - bo w odpowiedzi na takie podsumowanie znajdą się zapewne tacy, którzy stwierdzą JAKOŚ TO BĘDZIE i wrzucą na rynek jakiś "trujący" szajs.
Zresztą skoro nie ma w tym względzie norm zharmonizowanych z DT to o czym tu w ogóle gadać ...
Obrazek
Awatar użytkownika
Tommy Black
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14107
Rejestracja: 05 cze 2015, 09:23
Punkty reputacji: 11183
Lokalizacja: Szeroko pojęta Galicja
Podziękował: 5365 razy
Otrzymał podzięk.: 13822 razy
Płeć: nieokreślona

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: Tommy Black » 22 maja 2017, 12:32

Haze pisze:
inawera pisze:- zgłoszenia robicie na podstawie badań które komuś zlecicie, sami zrobicie lub będziecie blefować że takowe analizy macie. KIEDYŚ SIĘ TO ZWERYFIKUJE.

I to jest SŁABE - bo w odpowiedzi na takie podsumowanie znajdą się zapewne tacy, którzy stwierdzą JAKOŚ TO BĘDZIE i wrzucą na rynek jakiś "trujący" szajs.
Zresztą skoro nie ma w tym względzie norm zharmonizowanych z DT to o czym tu w ogóle gadać ...


No i też dlatego w pierwszej odpowiedzi napisałem:
Tommy Black pisze:Tylko do tego co wyżej się odniosę, reszta i tak ( całych tych zapisów) nie jest warta nawet sekundy uwagi.


Natomiast co do tego że
znajdą się zapewne tacy, którzy stwierdzą JAKOŚ TO BĘDZIE i wrzucą na rynek jakiś "trujący" szajs.
to ja nie mam wątpliwości.
Nie mam też wątpliwości co do pojawienia się tzw. szarej strefy jeśli chodzi o same liquidy i ich w jakiś sposób zakamuflowaną sprzedaż w sieci.
Nie wierzę w związku z tym w to że ktoś sprzedający coś nielegalnie przykłada jakąkolwiek uwagę do choćby czystości produkcji, nie wspominając już o czystości i jakości składników.
Natomiast normy są opracowywane w ramach Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej, komitetu technicznego dotyczącego norm dla e-papierosów i płynów. Skrótowo nazywa się TC 437.
Ja myślę że producenci te prace w jakiś sposób monitorują...
Od jutra na stacjach benzynowych będzie sprzedawana nowa benzyna.Jej specyfikacja, liczba oktanowa, zostanie podana kiedyś tam... :lol:
Pominę tu fakt że przypomina to zadziwiająco wprowadzanie na rynek tej wielkiej innowacji IQUOSa PMI. Najpierw ten niby zdrowszy wynalazek, potem badania których i tak nikt nie widział.

A tak a marginesie.
Fajnie że tak szybko pojawiły się bazy w blistrach 5 x 10 ml. Szkoda tylko że problem mają waperzy z małych miasteczek.Jakoś nie wierzę w masowe powstawanie sklepów czy sklepików.
Nie wierzę też w stacje benzynowe.Firma mająca w Polsce ponad tysiąc takich stacji nie jest już samodzielnym przedsiębiorstwem a towarem nadrzędnym jest ideologia.
Dyrektywę firmuje Europejska Komisja Zdrowia.Ile razy patrzę na butelkę czystej bazy, zadaję sobie pytanie. Czyjego zdrowia?
Awatar użytkownika
inawera
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 142
Rejestracja: 17 cze 2015, 11:17
Punkty reputacji: 288
Lokalizacja:
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podzięk.: 251 razy
Płeć: nieokreślona

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: inawera » 22 maja 2017, 12:33

Haze pisze:
inawera pisze:- zgłoszenia robicie na podstawie badań które komuś zlecicie, sami zrobicie lub będziecie blefować że takowe analizy macie. KIEDYŚ SIĘ TO ZWERYFIKUJE.

I to jest SŁABE - bo w odpowiedzi na takie podsumowanie znajdą się zapewne tacy, którzy stwierdzą JAKOŚ TO BĘDZIE i wrzucą na rynek jakiś "trujący" szajs.
Zresztą skoro nie ma w tym względzie norm zharmonizowanych z DT to o czym tu w ogóle gadać ...


Ja jestem pewien tego że spora część zgłoszonych produktów a jest ich na liście że ho ho, nie została przebadana.
Aby przebadać areozol powstały w trakcie podgrzewania należy mieć urządzenie które takową próbkę pobierze, a wiem doskonale że takich urządzeń jest w Polsce trzy: ma je prof. Sobczak, E-smoking Institute i Inawera.
Ponadto ceny analizy oscylują w granicach cen zgłoszenia i jest to łącznie zdrowo ponad 2.5 tyś zł za jeden produkt. Trzeba mieć sporo gotówki aby przebadać i zgłosić kilkadziesiąt płynów.
Nie posądzam nikogo o niesumienność w procesie zgłaszania ale jak patrzę na ta listę to wierzyć mi się nie chcę że ze wszystkim jest ok.
Czas gorącej pracy przy zgłoszeniach już minął i (tak mi się wydaje) niedługo przyjdzie czas na weryfikacje. Pierwsi polegną ci co blefowali, następni w kolejce będą ci którzy mają jakieś badania płynów a nie mają analizy areozolu.

i wrzucą na rynek jakiś "trujący" szajs.

Jeżeli producent e-liqudów lub aromatów ustalił sobie wewnętrzną normę że w jego płynach nie może być substancji zabronionych w przemyśle spożywczym to możemy być spokojni, chociaż też na dłuższą metę nie wiemy jak organizm zareaguje po latach.
Ale proszę mi uwierzyć. Nie raz, nie dwa przy "rozkładaniu" czyjegoś superpłynu włosy stają dęba. Ale to są wyjątki i firmy z małym potencjałem, szczególnie finansowym.
Jest już grupa poważnie pracujących firm (szczególnie na zachodzie) dysponująca profesjonalnie wyposażonym laboratorium.

P.S. Pochwalę się, do naszego laboratorium http://www.forum.inawera.com/viewtopic.php?f=116&t=3255 dokupiliśmy chromatograf cieczowy, dwa spektrometry i trochę drobiazgu (np. waga podająca pomiary do czterech miejsc po przecinku)
Awatar użytkownika
miblah
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1493
Rejestracja: 24 wrz 2016, 20:47
Punkty reputacji: 18
Lokalizacja: Salon
Podziękował: 1297 razy
Otrzymał podzięk.: 1001 razy
Płeć: Mężczyzna

Dyrektywa - 20 maja 2017 roku

Postautor: miblah » 22 maja 2017, 21:42

Tommy Black pisze:Nie ma w ustawie nic na ten temat. Gdyby zaś miało się kończyć decyzją administracyjną, to każda decyzja administarcyjna, najpierw podlega procedurze odwołania się do organu ją wydającego, jeśli odwołanie jest nieskuteczne, to zaskarżeniu do Sądu Administracyjnego.
Wyobrażasz sobie ilość wokand sądowych?


Nie ma jasno napisanego, że będzie wydawana decyzja. Za to jest napisane wyraźnie, że inspektor sobie zgłoszenie rozpatruje... ;)
Może miast wydać decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu, będzie kierował do prokuratury sprawy o ukaranie za łamanie zapisów ustawy.
W takiej sytuacji, ilość wokand sądowych będzie taka sama (jeśli wszyscy zostaną potraktowani tak samo). Chyba bardziej chodzi o to, żeby urzędnicy nie musieli wydawać decyzji - bo to za dużo roboty, a sprawy kierowali wobec tych, którzy komuś nie leżą.

inawera pisze:Nawet sobie nie wyobrażacie jakich mamy mądrych Inspektorów. Znają się doskonale, jedynie "mądra Dyrektywa" i nasza ustawa napisane przez laików nie pozwalają im jednoznacznie określić "w którą stronę"


Tego trochę nie rozumiem ;) W którą stronę, co?
Jeżeli się znają, to rozumieją, że atomizery >2ml są z ustawą i dyrektywą zgodne.
Co do płynów, wierzę że dysponują odpowiednią wiedzą chemiczną, żeby nie czepiać się bez sensu.
Obrazek

Wróć do „Dyrektywa - Wydarzenia, informacje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość