Leksykon

Leksykon wapera powstał na potrzeby Salonu Rozchmurzonych.
Zawiera podstawowe określenia używane przez waperów.
Nie znajdziesz tu slangu młodzieżowego i nowomowy użytkowników e-papierosów.
Sami nie używamy takiego słownictwa i nie tolerujemy zaśmiecania języka ojczystego.
Znajdą się tu również nazwy i określenia popularnie używane przez waperów, jak waper i bóbr.
A także takie, które już znamy jak akumulator i grzałka.

 

 

Alfabetyczny uklad
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 


Najprostszy sposób znalezienia nazwy tego czego używasz lub potrzebujesz

 

A
Absolut tytoniowy – (ang. tobacco absolute) wytwarzany jest z liści wysokogatunkowego tytoniu. Ma postać gęstej cieczy o barwie ciemnobrązowej i charakteryzuje go silny zapach tytoniu. Jest „elitarnym” składnikiem e-liquidów tytoniowych. Nadaje on charakter, klasę i jakość, także w e-liquidach sporządzanych samodzielnie.
 
Akroleina – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.
Akroleinę produkuje się z gliceryny. W warunkach przemysłowych akroleina jest otrzymywana przez termiczną dehydratację (odwodnienie) gliceryny w temperaturze 280°C.
Akroleina wydziela się także w wyniku ogrzewania przez dłuższy czas tłuszczu w wysokiej temperaturze, np. podczas smażenia na maśle lub oleju.
Często mamy z nią do czynienia przy wspólnym grilowaniu w ogródkach.
Choć akroleina nie została zakwalifikowana jako substancja rakotwórcza, istnieje szereg badań wskazujących na jej właściwości rakotwórcze. Wykazano, że akroleina niszczy DNA oraz modyfikuje białka odpowiedzialne za jego naprawę. Badania na modelach tkanek szczurzych i ludzkich wskazują, że akroleina może powodować raka pęcherza. Wykazano również, że akroleina jest głównym czynnikiem powodującym nowotwory płuc związane z paleniem papierosów.
Jednocześnie akroleina należy do metabolitów siarczku diallilu, powstającego w wątrobie z alliiny występującej w czosnku pospolitym. Wraz z innymi metabolitami alliicyny, DAS uważany jest za substancję odpowiedzialną za antyrakowe właściwości czosnku, co wynika z jego cytotoksyczności wobec hepatocytów. Cytotoksyczność ta może z kolei być efektem rozpadu DAS do akroleiny.
 
Akumulator – /ogniwo/ źródło prądu z możliwością wielokrotnego ładowania.
W e-p stosuje się akumulatory Li-ion oraz coraz częściej LiMn z tzw „bezpieczną chemią”. Nie używa się natomiast akumulatorów typu NiMH.
 
Analog – w środowisku waperów określenie na tradycyjny papieros tytoniowy.
 
Aromat – substancja smakowo-zapachowa dodawana przy produkcji e-liquidu nadający mu określony zapach i smak np. tytoniowy, mentolowy, waniliowy, kawowy, owocowy…
Do e-liquidu można używać aromatów specjalnie oferowanych do tworzenia e-liquidu lub aromaty spożywcze, ale tylko i wyłącznie sporządzone na bazie gliceryny (VG), glikolu propylenowego (PG) lub spirytusu spożywczego (etanolu).
Nie wolno stosować aromatów wytworzonych na bazie oleju jadalnego, np aromatów do ciast, ani płynów do aromatów powietrza oraz innych nieprzeznaczonych do e-papierosa.
 
Atomizer – zwany też parownikiem. Część e-papierosa, w którym następuje podgrzanie e-liquidu i zamianę płynu nikotynowego w mgłę, którą się inhaluje.
 
Na górę

 

B
Bateria – (ang. battery) poprawnie to bateria e-p. W polskim języku bateria to źródło energii bez możliwości powtórnego ładowania, np bateria typu AA (tzw „paluszek”).
 
Baza – płyn do robienia własnych e-liquidów. Może mieć różną zawartość oczyszczonej nikotyny, może zawierać glicerynę lub/i glikol propylenowy w różnych proporcjach. Niektórzy producenci baz nikotynowych dodają również wodę lub/i substancje wzmagające efekt mgły.
Możemy również spotkać bazy będące mieszaniną gliceryny i glikolu propylenowego bez zawartości nikotyny tzw „zerówki”.
 
Boge – Boge Technology Co Ltd. – chiński producent e-liquidów do e-papierosów.
 
Bóbr – określenie waperów na nieprzyjemny efekt przy wapowaniu przypominający smak spalenizny. Elekt bobrzenia może być spowodowany słabym nawilżeniem przez e-liquid części grzewczej w parowniku.
Efekt nazywany również „dry puff”, czyli wapowanie na sucho.
 
Na górę

 

C
CE – znak (oznakowanie) CE stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania tzw. dyrektywy nowego podejścia.
Warto podkreślić, że znak CE nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Nie jest on również certyfikatem bezpieczeństwa, ponieważ jego znaczenie jest szersze – oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii. W ten sposób konsument, kupując w dowolnym państwie Unii Europejskiej wyrób oznakowany CE, zyskuje pewność, że może go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.
 
Chmurzenie – określenie przez waperów na „e-palenie”, „wapowanie”.
 
Czystość substancji – czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie.
Nazwy i oznaczenia kolejnych poziomów czystości:
techn – techniczny – 90–99%
cz. – czysty – 99–99,9%
cz.d.a – czysty do analizy – 99,9–99,99%
nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć typowymi metodami analizy chemicznej
ch.cz. – chemicznie czysty – 99,99–99,999%
nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć nawet najczulszymi metodami analizy chemicznej i trzeba użyć metod wykorzystujących zjawiska czysto fizyczne
spektr.cz. – czysty spektralnie – 99,999–99,9999%
nazwa oznacza, że zanieczyszczenia nie zakłócają metod analizy spektralnej
 
Na górę

 

D
DEG – (ang. diethylene glycol) glikol dietylenowy – toksyczny glikol niemający zastosowania w e-papierosach.Dekang – Changning Dekang Biotechnology Co Ltd. – chiński producent e-liquidów do e-papierosów.
 
DPG – (ang. dipropylene glycol) glikol dipropylenowy, alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG) bazowy składnik niektórych e-liquidów.
 
Dripping – poprawnie Dropping (ang. kapanie) drip-smoking (ang. wapowanie z kropli), wapowanie przy pomocy parownika/atomizer, który w swej konstrukcji nie ma zbiornika na e-liquid. E-liquid podawany jest bezpośrednio na element grzewczy przez ręczne zakraplanie.
 
Drip-tip – ustnik w parowniku/atomizerze.
 
Dry puff – (ang. suchy kłąb dymu) wapowanie na sucho. Dym, bo to już nie jest mgła, z parownika ma bardzo nieprzyjemny smak spalenizny, natychmiast wyczuwalny i nie tolerowany przez wapera.
Inaczej zwany „bobrzeniem” – bóbr.
 
Dym – błędna nazwa na mgłę z e-papierosa, gdyż dym występuj wyłącznie przy wapowaniu na sucho. Efekt „dry puff”, „bóbr”.
 
Na górę

 

E
E 1520 – glikol propylenowy (PG) patrz: Glikol propylenowy.
 
EGpatrz: Glikol etylenowy.
 
E-liquid – E-liquid to płyn stosowany w e-papierosach. Zawiera nikotynę oczyszczoną (jakość farmakopealną) w różnym stężeniu (od 0% do 3,6%) /istnieją e-liquidy bez zawartości nikotyny – popularnie zwane „zerówkami”/.
Głównym składnikiem e-liquidu tworzącymi mgłę jest gliceryna lub glikol propylenowy lub mieszanina tych składników w różnej proporcji – oba składniki również z jakością farmakopealną.
W e-liquidzie mogą znajdować się aromaty dodające mgiełce różne smaki od tytoniowych po owocowe.
Niektórzy producenci e-liquidu dodają również inne składniki:
– substancje konserwujące, np. alkohol etylowy (etanol),
– substancje regulujące gęstość (lepkość), np. wodę, alkohol etylowy (etanol),
– substancje wzmacniające smak, np. maltol,
– substancje regulujące kwasowość (odczyn pH) np. kwas jabłkowy.
 
E-pskrót od elektroniczny papieros.
 
E-papierosskrót od elektroniczny papieros.
 
Elektroniczny papieros – Jest to urządzenie elektroniczne, w którym e-liquid (płyn z zawartością nikotyny) jest podgrzewany i w czasie zaciągania się zamienia się w mgłę /proces generowania aerozolu/ (zwaną potocznie mgiełką lub chmurką) i przez inhalację tej mgiełki dostarcza się do organizmu dawkę nikotyny. Podobnie jak przy paleniu tytoniu. Jednak z zasadniczą różnicą, gdyż przy e-papierosie nie ma efektu spalania i nie wdychamy przy okazji e-palenia ponad 4.000 substancji szkodliwych (zwłaszcza niebezpiecznych substancji smolistych, tlenku węgla i innych trujących chemikaliów zawartych w dymie tytoniowym) z jakimi mamy do czynienia przy paleniu papierosów tradycyjnych.
E-papieros powoduje zamianę roztworu inhalacyjnego (e-liquidu) na wdychaną przez użytkownika lotną mgłę, (w przeciwieństwie do dymu wdychanego przy paleniu papierosów).
 
E-palenie – określenie mylące, gdyż w e-papierosie nie zachodzi proces spalania.
W e-papierosie pod wpływem temperatury wytwarzana jest mgła z e-liquidu, którą waper inhaluje.
Wśród waperów przyjęły się nazwy: chmurzenie, wapowanie.
 
Etanol – alkohol etylowy (spirytus spożywczy, ok. 95%).
W e-liquidach czasem dodawany w małym stężeniu jako substancja konserwująca i rozrzedzająca.
 
Etylomaltol – popularny dodatek do żywności (E 637), pochodna piranonu.
W e-liquidach stosowany do wzmocnienia aromatu, zwykle dodawany do absolutu tytoniowego.
 
Na górę

 

F
Farmakopealna jakość – farmakopealna czystość, gwarantowana badaniami ocena jakości (czystości chemicznej i mikrobiologicznej) substancji chemicznych (leków), stosowana w farmacji zgodnie z normą Farmakopei Polskiej.
 
Formaldehyd – Aldehyd mrówkowy (nazwa syst.: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów. Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Butlerowa w 1859r.
Formaldehyd powstaje podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel. Otrzymuje się go poprzez utlenianie i odwodornianie metanolu na katalizatorze tlenkowym (molibdeniany żelaza lub bizmutu) lub srebrowym.
Stosowany do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych, barwników i jako środek odkażający.
Jest stosowany również jako konserwant. Jego numer jako dodatku do żywności to E240.

 
Na górę


 

G
Gliceryna roślinna – VG (ang. vegetable glycerin) /glicerol/ organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).
Gliceryna jest stosowana przy produkcji kremów, pomadek i innych produktów kosmetycznych.
W e-liquidzie (gliceryna 99.5%) łagodzi „ostrość” smaku i jest czynnikiem zagęszczającym mgłę.
Temperatura topnienia wynosi 18,18°C
Temperatura wrzenia wynosi 290°C
Temperatury rozkładu termicznego 295°C
 
Gliceryna apteczna – wysokiej czystości chemicznej i mikrobiologicznej gliceryna (86%), zawierająca 14% wody, sprzedawana w aptekach.
 
Glikol etylenowy – EG (ang. ethylene glycol) toksyczny glikol, używany jako składnik cieczy chłodzącej np w samochodach, niemający zastosowania w e-papierosach.
 
Glikol dietylenowy – DEG (ang. diethylene glycol) toksyczny glikol niemający zastosowania w e-papierosach.
 
Glikol dipropylenowy – DPG (ang. dipropylene glycol) alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG), składnik niektórych e-liquidów.
 
Glikol propylenowy – (PG) /E1520/ uznawany jest za związek nieszkodliwy dla zdrowia, lub o bardzo niskiej szkodliwości. Jest szeroko stosowany m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym (np. środki higieny i produkty kosmetyczne), w medycynie i farmacji.
Inhalacja (wdychanie, przyjmowanie drogą wziewną) oparów glikolu propylenowego, w zwykle spotykanych dawkach wydaje się, w świetle dotychczasowej wiedzy, w zasadzie bez ryzyka. Tak jak w przypadku kontaktu dotykowego, istnieje możliwość lekkiego i szybko ustępującego podrażnienia górnych dróg oddechowych, także oczu. Dla skóry opary są bezpieczne.
Temperatura wrzenia: 188,2°C
 
Glikol polietylenowy-400 – PEG-400 (ang. polyethylene glycol) alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG) bazowy składnik niektórych e-liquidów, stosowany przez firmę Sedansa w „niskotemperaturowych” e-papierosach marki Smuke.
 
Grzałka – element grzejny w parowniku/atomizerze wykonany z drutu oporowego nawiniętego na knocie odpowiedzialnym za transport e-liquidu do spirali grzałki. Spirala grzałki może mieć knot wewnątrz spirali lub może być owinięta otuliną dostarczającą e-liquid.
 
Na górę

 

H
Hybrydowe palenie – waperzy określają tak palenie na przemian papierosów tytoniowych (analogów) i używanie papierosów elektronicznych.
 
Na górę

 

I
IPA – alkohol izopropylowy (ang. isopropyl alcohol), średniotoksyczny alkohol stosowany głównie w elektronice do czyszczenia części elektronicznych, w medycynie do denzyfekowania (tylko) skóry.
 
ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization), której celem jest opracowywanie i promowanie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Także zatwierdzona przez te organizację norma, której przestrzeganie ma gwarantować jakość i bezpieczeństwo towarów i usług.
 
Na górę

 

J
Joyetech – Joyetech Electronic Cigarette – chiński producent e-papierosów i e-liquidów do e-papierosów.
 
Na górę

 

K
Kwas jabłkowy – Dodatek spożywczy E296, organiczny kwas dwukarboksylowy.
W e-liquidach czasem stosowany jako dodatek zakwaszający, co może powodować polepszenie smaku.
 
Kwas mlekowy – Dodatek spożywczy E270. organiczny hydroksykwas.
W e-liquidach czasem stosowany jako dodatek zakwaszający, co może powodować polepszenie smaku.
 
Na górę

 

L
Liquidpatrz E-liquid.
 
Na górę

 

M
Maltol – pochodna piranonu. Obecnie prawie całkowicie zastąpiony przez etylomaltol.
W e-liquidach stosowany jako wzmacniacz smaku.
 
Mesh – (termin używany w analizie sitowej…) wśród waperów nazwa na siatkę (sito) ze stali nierdzewnej używane do robienia knota w grzałkach atomizerów/parowników.
 
Mgiełka – Mgiełka z e-papierosa nie jest dymem pochodzącym ze spalania, lecz mgłą powstającą w wyniku podgrzewania e-liquidu. Mgiełka też bywa błędnie nazywana „parą wodną”.
 
Mgła – /nie jako zjawisko atmosferyczne/ gazozol (aerozol) ciekły w przeciwieństwie do dymu, który jest gazozolem (aerozolem) stałym.
 
Mod – aktualnie określenie to nabrało nowego znaczenia. Kiedyś dotyczyło e-papierosów tworzonych przez hobbystów poszukujących nowych rozwiązań konstrukcyjnych zasilania i parowników/atomizerów.
Obecnie możemy spotkać się z tym określeniem nawet przy fabrycznych produkcjach masowych.
Przy parownikach/atomizerach będzie to oznaczało możliwość ingerencji wapera w działanie parownika np przez własne tworzenie grzałki, co ma wpływ na końcowe walory smkowo-mgiełkowe.
Przy zasilaczach e-papierosów… trudno to dziś jednoznacznie określić. Może z czasem wyklaruje się to określenie.
Można przyjąć, że mod zasilania e-p ma przynajmniej jedną z regulacji:
– VV – patrz: VV
– VW – patrz: VW
– TC – patrz: TC
 
Na górę

 

N
Niebiański Czajniczek – wyimaginowany obiekt wymyślony przez Bertranda Russella angielskiego filozofa, matematyka, eseistę, laureata Nagrody Nobla.
Jego koncepcja Niebiańskiego Czajniczka została przez waperów z przymrużeniem oka wykorzystana jako swoisty symbol wolności w związku z wapowaniem.
 
Nikotyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych zawarty w liściach tytoniu (1-2% w suchej masie). Śladowe ilości nikotyny znajdują się też w pomidorach, bakłażanach i papryce.
 
Nikotyna czysta – bardzo silna i bardzo niebezpieczna trucizna wchłaniająca się nawet przez skórę.
Nikotyna w czystej postaci nie ma bezpośredniego zastosowania i ze względów bezpieczeństwa nie jest sprzedawana bez specjalnego zezwolenia.
W e-liquidach używana w małym stężeniu od 0% do 3.6% tzn od 0mg/ml do 36mg/ml.
 
Na górę

 

O
Odcięcie – odłączenie źródła prądu do parownika/atomizera przez elektronikę e-papierosa przy zbyt długim lub zbyt częstym zaciąganiu się. Zabezpieczenie w celu ochrony grzałki parownika/atomizera przed przepaleniem oraz jako zabezpieczenie elektroniki w zasilaniu e-p przed jej przegrzaniem.
 
Na górę

 

P
Palenie na sucho – błędne określenie „palenie” może jednak mieć tutaj zastosowanie patrz: Bóbr, Dry puff
 
Para wodna – częste błędne określenie otrzymywanej z e-papierosa mgły, który w rzeczywistości nie jest ani dymem, ani parą wodną, lecz mgłą z podgrzanego e-liquidu, zawierającą jego składniki. Z bardzo małą zawartością wydychanej nikotyny (jeśli e-liquid ją zawierał), która w ok. 97% jest wchłaniana przez organizm wapera podczas jej inhalowania.
 
Parownik – zwany też atomizerem. Część e-papierosa, w którym następuje podgrzanie e-liquidu i zamianę płynu nikotynowego w mgłę, którą się inhaluje. patrz: Atomizer
 
PEG-400patrz: Glikol polietylenowy-400.
 
PGpatrz: Glikol propylenowy.
 
Płyn do elektronicznych papierosówpatrz: E-liquid.
 
PWM – (ang. pulse width modulation) modulacja szerokości impulsów, metoda regulacji napięcia wyjściowego z układu zasilania, pozwalająca stabilizować pracę odbiornika (w przypadku e=p parownika/atomizera) i zapewniać ekonomiczność w całym cyklu działania akumulatora – od stanu pełnego naładowania, do stanu rozładowania. Bateria e-papierosa wyposażona w układ PWM jest na przemian, z dużą częstotliwością, załączana i wyłączana przez elektroniczne elementy kluczujące. Napięcie skuteczne Vrm takiego źródła zasilania jest obniżone w stosunku do najwyższego napięcia uzyskiwanego ze źródła prądy stałego (DC), ale stabilne, co oszczędza energię i przedłuża czas pracy akumulatora, jednocześnie zwiększając komfort wapowania.
 
Na górę

 

R
RBA – ReBuildable Atomizer – W tej grupie atomizerów/parowników są RTA i RDA. Możliwość zrobienia własnej grzałki.
 
RGA – rzadko używana nazwa. Najczęściej używana nazwa to Genesis (choć jest to już zniekształcona nazwa, bo początkowo nazwa brzmiała GeniSiS, Genial Simpler Siebdampfer).
Jest to szczególny, górnogrzałkowy typ RTA. W Polsce zwany też, nieco eufemistycznie, Gienek.
 
RDA – Rebuildable Dripping Atomizer – parownik bez zbiornika na e-liquid, ręczne zakraplanie bezpośrednio na grzałkę. Przykładowe atomizery/parowniki: Igo, Trident.
 
RDTA – Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Przykładowe atomizery/parowniki: Revel, V1.
 
RTA – Rebuildable Tank Atomizer – Atomizer/parownik ze zbiornikiem na e-liquid. Przykładowe atomizery/parowniki: Kayfun, Russian, Aqua, Kraken, iSmoka Magoo.
 
RoHS – (ang. Restriction of use of certain Hazardous Substances) dyrektywa, której celem jest zakaz bądź ograniczenie stosowania szkodliwych substancji w produkcji sprzętu elektronicznego. Obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej od 1 lipca 2006.
 
Ruyan – RUYAN (R) Group (Holdings) Ltd., dawniej Golden Dragon (Złoty Smok), chińska firma która w 2004 roku jako pierwsza opracowała i uruchomiła seryjną produkcję papierosów elektronicznych.
 
Na górę

 

S
SGS – Société Générale de Surveillance, firma założona w 1878 roku. Największa niezależna organizacja na świecie zajmująca się inspekcją, kontrolą oraz certyfikacją wyrobów i usług na użytek międzynarodowej wymiany handlowej.
 
Na górę

 

T
T+ – oznaczenie substancji bardzo silnie toksycznych, do których należy czysta nikotyna.
 
TC – (ang. Temperature control) kontrola temperatury grzałki w atomizerze. Sterowanie napięciem skutecznym zasilania w zależności od temperatury grzałki.
 
Na górę

 

U
USB – (ang. universal serial bus) uniwersalna magistrala szeregowa, port komunikacyjny komputerów, wykorzystywany oprócz transmisji danych, również do zasilania urządzeń o napięciu 5 V, wykorzystywany również do zasilania lub ładowania e-papierosów przez dedykowane do tego celu ładowarki.
 
Ustnikpatrz: Drip Tip
 
Na górę

 

V
VG – (ang. vegetable glycerin) gliceryna roślinna. patrz: Gliceryna.
 
VV – (ang. Variable Voltage) regulacja napięcia w zasilaniu.
 
VW – (ang. Variable Wattage) regulacja mocy w zasilaniu.
 
Na górę

 

W
Waper – użytkownik elektronicznego papierosa. Chmurzy, wapuje…
 
Wapowanie – (ang. „vape”) – inhalacja polegająca na wdychaniu mgły wytwarzanej przez parownik/atomizer w e-papierosie. Parownik/atomizer nie spala e-liquidy tylko podgrzewa go w celu wytworzenia mgły.
 
Na górę


 

X
XYZ – …
 
Na górę

 

Y
Yihi – Yihiecigar, Dongguan Yihi Electronic Co., Limited. Chiński producent e-papierosów znany z produkcji elektroniki do modów.
 
Y&C – Y&C Tech Ltd. UK – chiński producent elektronicznych papierosów marki ECIS.
 
Na górę

 

Z
Zakraplanie – podawanie e-liquidu przez wapera bezpośrednio na elemnet grzewczy. patrz: Dripping / Dropping
 
Na górę

  


Stan na 1.06.2015r.